Verdiğimiz Hizmetler

Tüm projelerimize kalp ve akıl işbirliği ile yaklaşıyor, başarı ve güven odaklı çalışıyoruz.
Finansal Danışmanlık Hizmetlerinde, Finans Çözüm Uzmanlığı

Kanuni Takibe düşmüş, icralık olmuş, firmalara ve şahıslara Finans Çözüm Uzmanlığı danışmanlığı yaparak, Kanuni Takipten kurtulmalarını sağlamak.

Yurt içi ve Yurt Dışı Projelerde, Belediyelere, Firmalara ve Şahıslara Finans Çözüm Uzmanlığı

Bankalar tarafından kredi ve hibe kullandırılmasına uygun Projeler ve Fizibilite raporlarını hazırlamak.

Teşvik ve Hibeler

Yatırım teşvikleri, turizm teşvikleri çıkarmak ve yatırım, turizm kredi finansmanı sağlamak. KOSGEP, Avrupa birliği ve sosyal projeler hazırlamak ve hibe çıkartmak.

Firmaların ve Şahısların Bankalardaki Kredilerini Yapılandırma

Bankalardan kredi kullanan, ödeme güçlüğü çeken firmaların, şahısların kredilerini yeniden yapılandırmak.

Marka ve Firma Satışı

Kurumsal ve Bireysel Yatırım Danışmanlığı

Yurtiçi ve yurtdışı firmalara ve şahıslara gayrimenkullere değerleme yapmak ve eksper raporu hazırlamak.

Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı

Firmalara Yönetim Danışmanlığı

Vergi Danışmanlığı

İç ve Özel Amaçlı Mali Tablolar Denetimi

KVKK Danışmanlığı

Sosyal Projelere Destek

12 yıldır Gönüllü olarak Sosyal Projelerle ilgili, çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz.

Gümrük – Dış Ticaret – Denetim – Danışmanlık – Eğitim

Denetim - Danışmanlık - Sonradan Kontrol İncelemeleri - İdare ve Yargı Uyuşmazlıklarına Uzman Görüşü - Firma İçi Özel İncelemeler - Firmaya Özel Dahilde İşleme Eğitimi - Belge Bazlı Dahilde İşleme İncelemesi - İzin Bazlı Dahilde İşleme İncelemesi - Muafiyet Rejimleri